Hur får Befruktning | Leverans | fertila perioden | fostercirkulationen

DIN KROPP: FERTILIZATION Fertilization occurs when the head of a sperm penetrates a mature ovum. After penetration, the nuclei (which contain the genetic material) of the sperm and ovum fuse and the body and tail of the sperm drop off. The newly fertilized ovum cal led a zygote then forms an outer layer that is impenetrable to other sperm. The zygote undergoes repeated cell divisions as it passes down the Fallopian tube. By the time it reaches the uterus, it has grown into a solid Läs mer [...]

Femur | Femur, Fracture | Fracture Of Neck Of Femur | Fracture of Shaft of Femur

Femur The medical name for the thigh bone, which is the longest bone in the body. The lower end of the femur hinges with the tibia to form the knee joint. Te upper end is rounded into a ball that fits exactly into a socket in the pelvis to form the hip joint. The head of the femur is joined to the bone shaft by a narrow piece of bone called the neck of the femur, which is a common fracture site. St the lower end, the bone is enlarged to from two lumps that distribute the weight-bearing load through Läs mer [...]

Kvinna | feminisering | lårbensartären | femoral Epifys, halkade | Kvinna

Female An individual with two X sex chromosomes. Females are also characterized by the presence of a vagina and vulva. Female Catheter A short catheter (flexibelt rör) that can be inserted into a woman's bladder through the urethra for the purpose of withdrawing urine. Feminization The developments of female secondary sexual characteristics in the male (such as breast enlargement and fat deposits beneath the skin and loss of facial hair). The condition is due either to a hormonal disorder Läs mer [...]

Greatest Tips och trick för frukt | Kraftfull hälsosamt liv

Hallå där! Frukt är viktigast för din kropp. Om du behöver hälsa så du bör också behöva Frukt, på grund av frukter har många fördelar liknande vid frukter minskas risken för vissa kroniska sjukdomar i kroppen. Frukt har många vitaminer som; i Aprikoser har Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C. Nu i Apple har Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C och banan har Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin C. Now What is Vitamin? Any Läs mer [...]

Bra källa till folsyra | Folsyra | Folsyrebrist

Folic Acid Also called folate or folacin, folsyra är en av B-komplex vitaminer. Folsyra kan inte b tillverkas av kroppen och gröt, därför, come from food or supplements. The daily requirements of folic acid for both healthy men and women is 200 mikrogram (200 mg). dock, behovet ökar före och graviditet, vid amning och hos personer över cirka 50 år gammal. Läs mer: 7+ Benefits Of Rest And Sleep For Personal Health Folic acid plays a vital role in making Läs mer [...]

Bra källor till fiber | lösligt Fibre | olösligt Fibre | Fördelarna med Fiber | bekämpa sjukdomar

SOLUBLE FIBRE The inclusion of soluble fibre in the diet slows the breakdown of complex carbohydrates, såsom stärkelse, till enkla sockerarter, såsom glukos, därigenom bromsa upptaget av socker och kan leda till reducerade nivåer av socker i blodet. under matsmältningen, lösliga fibrer bildar en gelliknande massa, som binder kolesterol till pallen, om äts i tillräckliga mängder, soluble fibre can also help reduce the levels of cholesterol in your blood. Good sources of soluble whole grains such Läs mer [...]