Si për të mbajtur Tona Partneritetet Town Building Clean

Si për të mbajtur qytetin tonë. Ne jemi muslimanë ne duhet të ndjekim mësimet e Islamit. Islami na jep ndjenjën e pastërtisë cleanliness.We për këtë arsye duhet të jetë i pastër në veprim dhe mendim. Profeti ynë i shenjtë (paqja qoftë mbi të) dashur pastërtia, ne duhet të ndihemi krenarë të ndjekur hapat e tij. In Advanced countries even today people dust their houses and its surroundings themselves.In the evening the sprinkle water on the roads in front their houses. These things may be a cause of an epidemic Lexo më shumë [...]

seri homologe dhe karakteristikat e serisë homologe

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have a same functional group, similar structural feature but differ from each other by an integer number of CH2(grup metilen) quhet "seri homologe". Numri i serisë homologe ndryshon me masë molekulare 14. Karakteristikat e serisë homologe: Të gjithë numrat e serisë homologe të ketë struktura të ngjashme. Physical properties of homologous series change progressively Lexo më shumë [...]