10+ බොහෝ ජනප්රිය වාරික වර්ඩ්ප්රෙස් ප්ලගිනය 2017 නිදහස් සඳහා

1,Essential Grid Plugin This Plugin related your website shop. ඔබට අවශ්ය නම් වෙබ් අඩවිය සඳහා සාප්පු,නව වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම හා එම ප්ලගිනය භාගත. ස්ථර WP, WPML, WooCommerce 2.6.x, WooCommerce 2.5, WooCommerce 2.4.x, WooCommerce 2.3.x, WooCommerce 2.2.x, WooCommerce 2.1.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.12.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.11.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.10.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.9.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.8.x, දෘශ්ය වේදිකා 4.7.x, ගල, bootstrap 3.x, bootstrap 2.3.x, bootstrap 2.2.2, bootstrap 2.2.1, bootstrap 2.1.1, වැඩිදුර කියවන්න [...]

ඉහළට 20 බොහෝ ජනප්රිය වාරික වර්ඩ්ප්රෙස් තේමා 2017 Colorlib නිදහස් සඳහා

1.Camille - පුද්ගලික & Magazine WordPress Responsive Clean Blog Theme This theme is very high and New theme in the market now i wish all people's first try. First you download theme and put your WordPress add theme put the zip file and now go to theme customize Now this theme is also very cool its related your shop. First you download for free and customize the theme..... Customize means put your logo design header banner and also others from your requirements..<1> Demo Live වැඩිදුර කියවන්න [...]

අපේ නගරය පිරිසිදු ගොඩනැගිල්ල සමග සබඳතාව පවත්වා ගත යුතු ආකාරය

How to keep our town Hazrat Muhammad (S.A.W) Said that "Cleanness is half Truth" සියල්ලට කළින්, we should follow this Hadees of (P.B.U.H) It's mean that we are to clean our each an everything which is belonged to our living style, For Example, We should clean our clothes, body, teeth and this place where we are living when we see any society ever. In which style they are living, if we see that they are living Uncleanness suppose, is their home in their body, clothes are dirty, So we should try වැඩිදුර කියවන්න [...]

Homologous series and characteristics of homologous series

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have a same functional group, similar structural feature but differ from each other by an integer number of CH2 (methylene group) is called "Homologous series". The number of homologous series differs by molecular mass 14. Characteristics of Homologous series:   All numbers of homologous series have similar structures. Physical properties of homologous series change වැඩිදුර කියවන්න [...]

බ්ලුටූත්, ජංගම කනෙක්ට් කිරීමට, ඔබේ ලැප්ටොප් Pair කෙසේද

ඔබ ලැප්ටොප් උපාංගයේ බ්ලුටූත් ජංගම සම්බන්ධ කිරීමට බෙදා ගැනීමට අවශ්ය. බ්ලූටූත් බව ඔබ ස්වභාවය ලබා ගැනීමෙන් තොරව උපකරණ අන් අය හා සම්බන්ධ ඉඩ දී ටිකක් WiFi වගේ වැනි කේබල් ද අනුයුක්ත. මුලින්ම ඔබ ලැප්ටොප් ඇති අතර ජංගම. මෙම පින්තුරේ බලන්න. ඔබේ PC කිරීමට බ්ලූටූත් උපාංගය සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඔබ පළමුව එය යුගල හා කාන්තියක් තැබීම යන්න ඕන. ඔබේ ලැප්ටොප් ස්වයංක්රීය බ්ලුටූත් උපාංගය සොයා. බ්ලූටූත් උපාංග කෙටි රැක පසුව මේ දක්වා පෙන්වනු ඇත. Now this tab show in your laptop වැඩිදුර කියවන්න [...]

පරිගණක හා ලැප්ටොප් අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මහ හොඳම ඉඟි

පරිගණක හා ලැප්ටොප් අන්තර්ජාල සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද?. මුලින්ම ඔබ පරිගණකයේ ඇති අතර ඔබ wifi අන්තර්ජාල පෙන්වන්න හා wifi අන්තර්ජාල සම්බන්ධ අවශ්ය. ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකය තබා ඒවායේ සිදුවිය හැකි පළමු පරිගණකය භාවිතා wifi අන්තර්ජාල එක් USB ඔබේ පරිගණකය WIFI අන්තර්ජාල පෙන්වන්න. මම පූර්ණ පරිගණක හා ලැප්ටොප් ගැන සම්බන්ධ ආකාරය අන්තර්ජාල ඔබට උගන්වන. දැන් ඔබ, ඔබේ ලැප්ටොප් භාවිතා WIFI අන්තර්ජාල අවශ්ය. ලැප්ටොප් දැනටමත් පද්ධතිය තුලට USB වටේටම ඇත. කාලය පැත්තේ ප්රථම ක්ලික් ඩෙස්ක්ටොප් අයිකනය. You click to connect and put වැඩිදුර කියවන්න [...]