How to outline text in CSS (with Coding Show)


Today, I will show you how to create CSS Outline in HTML web page. Its very simple just code and create CSS Outline in HTML web page. So friends follow these tags and code in you an HTML and see the result.

See these code and tags and create CSS Outline in HTML the web page.

<style>  p {    border: 1px solid black;    outline-color:red;  }  p.dotted {outline-style: dotted;}  p.dashed {outline-style: dashed;}  p.solid {outline-style: solid;}  p.double {outline-style: double;}  p.groove {outline-style: groove;}  p.ridge {outline-style: ridge;}  p.inset {outline-style: inset;}  p.outset {outline-style: outset;}  </style>  </head>  <body>     <h2>wikiwon is best website in internet</h2>     <p class="dotted">A wikiwon</p>  <p class="dashed"> A wikiwon </p>  <p class="solid"> A wikiwon </p>  <p class="double"> A wikiwon </p>  <p class="groove"> A wikiwon </p>  <p class="ridge"> A wikiwon </p>  <p class="inset"> A wikiwon </p>  <p class="outset"> A wikiwon </p>  <b>Ceeb toom:</b> 

See result friends! what’s in web page see.

Friends

see!

see result see what’s in

web

page. I hope you understand how to code and

Vam tias koj zoo nkaus li qhov tsab xov xwm no, Yog hais tias koj yeej nco ntsoov koj muab ib thumbs tuaj thiab ib tug zoo saib nram qab no.

sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis muab luam tawm. Search cim *

Cov ntawv uas qhia tias CommentLuv