Европ болон АНУ гурав дахь дэлхийн дайн (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 үндсэрхэг хүч, нь Ази дахь их Европын гүрнүүдийн алга илүү шуурхай байсан, буурай хөгжилтэй дэлхийн бусад хэсэгт тархаж байна. Египетэд хувьсгал Арабын орнуудын даяар үндэсний илүү дайчин, илүү хувьсгалт хэлбэрээр хутгахгүйгээр нь оршил байсан. Африкт ч бас, Хойд болон Сахарын Өмнөд аль аль нь, nationalist leaders were emerging who were determined to establish the political independence Цааш унших [...]