តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាភាពជាដៃគូសំអាតទីក្រុងអគាររបស់យើង


How to keep our town.

We are Muslims we should follow the teaching of Islam.

Islam gives us the sense of purity cleanliness.We should therefore be clean in action and thought.

Our holy prophet (peace be upon him) loved cleanliness, we should feel proud of following his footsteps.

ក្នុង Advanced countries even today people dust their houses and its surroundings themselves.In the evening the sprinkle water on the roads in front their houses.

These things may be a cause of an epidemic and disease in the town we should not spit on the floor it also cause disease.If you fine heap of dirty laying in the streets you should report to the municipality to send its staff for its removal feels its responsibility then pollution can be checked and controlled easily.

សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអត្ថបទនេះ, ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកផ្ដល់ឱ្យវាមេដៃឡើងនិងមតិយោបល់ល្អចុះខាងក្រោម.

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *

ផ្លាកសញ្ញា CommentLuv