5 پاسخ

 1. Harry ممکن است 5, 2017 / 5:07 ساعت

  Thanks for sharing this article i hope you post more articles in your future

  • mujeer ممکن است 5, 2017 / 5:57 ساعت

   Sure why not.

 2. Amit Kumar ممکن است 6, 2017 / 12:15 ساعت

  Wow that great without internet we can use WhatsApp

  • mujeer ممکن است 6, 2017 / 1:54 ساعت

   Sure you can use without internet.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *

نشان را CommentLuv