10+ Phổ biến nhất Premium WordPress Plugin của 2017 Đối với miễn phí Tải về

1,Lưới Essential Cắm vào

Plugin này có liên quan đến cửa hàng trang web của bạn.

Nếu bạn muốn mua sắm cho trang web,tạo trang web mới và tải về plugin này. Layers WP, WPML, WooCommerce 2.6.x, WooCommerce 2.5, WooCommerce 2.4.x, WooCommerce 2.3.x, WooCommerce 2.2.x, WooCommerce 2.1.x, Hình ảnh Composer 4.12.x, Hình ảnh Composer 4.11.x, Hình ảnh Composer 4.10.x, Hình ảnh Composer 4.9.x, Hình ảnh Composer 4.8.x, Hình ảnh Composer 4.7.x, nền tảng, 3.x bootstrap, 2.3.x bootstrap, bootstrap 2.2.2, bootstrap 2.2.1, bootstrap 2.1.1, bootstrap 2.1.0, bootstrap 2.0.4, bootstrap 2.0.3, bootstrap 2.0.2, bootstrap 2.0.1, bootstrap 2.0

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

2,Slider Cách mạng Plugin Responsive

Plugin này có liên quan đến chủ đề trang web của bạn,

Bây giờ thấy plugin pic.

Plugin là tùy chỉnh trang web của bạn cũng thấy điều này.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

Bài liên quan: Hàng đầu 20 Hầu hết các đề ưa Premium 2017 Colorlib Đối với miễn phí Tải về

3,Real3D FlipBook Plugin

Plugin liên quan này sách.

Nếu bạn muốn plugin này trong trang web của bạn bây giờ tải về và đặt.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

4, Chimpy – MailChimp Plugin

The Last MailChimp Plugin Bạn sẽ Ever Need

Plugin này là trang web của bạn đặt nút đăng ký nếu bạn muốn người khác signup website và thành viên của bạn cho bạn thích nó tải về ngay bây giờ và cũng đưa trang web của bạn.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

5, Testimonials Showcase – Cắm vào

việc plugin này trong loại hình trang web của bạn cho người khác như bài viết của bạn và đưa các đánh giá.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

6,Tiến Bản đồ Plugin

Plugin này làm việc kiểu trang web của bạn để đặt vị trí của bạn trong trang web của bạn.

Nếu bạn muốn thấy vị trí của bạn trong google và mọi người nhìn thấy vị trí của bạn download plugin của mình.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

7, Fancy Gallery – cắm vào

Nếu bạn muốn sưu tập của bạn là tiết kiệm và bạn bức ảnh cuộc sống tiết kiệm như plugin của mình.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

8,thumbnail Gallery ( Cắm vào)

Plugin này thay đổi hình ảnh sống của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian bức ảnh cuộc sống.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

9,Bảo trì PRO – cắm vào

Plugin này được trang web của bạn sẽ sớm thấy.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

10, Ultimate Membership Pro Plugin

Plugin này là vào website của bạn đến với thành viên nếu bạn muốn người khác đăng ký trang web của bạn và đăng nhập hàng ngày

như thế này và tải về tại.

Tải về plugin này và đưa trang web của bạn add Plugin.
plugin của bạn đang hoạt động bây giờ đi đến thiết lập trong plugin tất cả các thiết lập được lưu.
Nếu bạn muốn làm việc cho plugin của bạn như,đi đến thiết lập và đặt thiết lập thực.
Nếu bạn không hiểu làm thế nào để thiết lập để liên hệ với tôi và cũng bình luận.
Bản thử trực tiếp
Tải xuống miễn phí.

Thanks for Visiting tôi muốn bạn đến trang web của tôi.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

 

Bạn có thể cũng được xem xét

Giới thiệu về tác giả: mujeer

WikiWon.com là một blog nhằm mục đích để cung cấp hướng dẫn chất lượng cho blogger, webmaster, và phát triển Web. Nó bao gồm nguồn lực phát triển Web miễn phí, WordPress Hướng dẫn, WordPress Plugins, WordPress Làm thế nào để Hướng dẫn, Tối ưu hóa WordPress Page Speed, WordPress SEO, Android Tutorials, Ứng dụng Android và nhiều hơn nữa. ở trong 6 tháng là về để đạt 8000+ thuê bao và vẫn đếm.

30 Comments

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tối ưu hóa WordPress Plugins & Giải pháp của W3 EDGE