Lịch sử

Các giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng Pháp 1789

The Bourgeoisie in the French revolution in 1789Các giai cấp tư sản Gần như tất cả các nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng đã được rút ra từ lớp số lượng nhỏ của “chử lớn cở tám” trong đó bao gồm các thương gia, thương nhân, các ngành công nghiệp, luật sư, các bác sĩ và các nhóm chuyên môn khác. The merchants and industries lived mainly in the towns, for the feudal conditions of the countryside and special heavy taxation of land had prevented them... Read More »

Ai Cập và các cường quốc phương Tây ở châu Âu và thế giới thứ ba (1953-1968)

Egypt and the Western powers in Europe and the third world (1953-1968)Ai Cập và các cường quốc phương Tây ở châu Âu khi Anh đã được rèn liên minh ở Trung Đông, cô cũng đã phải đối mặt với tình hình mới tại Ai Cập. Sooner after the fall of Farouk the old Egyptian political parties, including the nationalist Wafd, which had opposed British influence for over sixty years, were dissolved. They were replaced... Read More »

Châu Âu và cuộc chiến tranh thế giới thứ ba (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war (1953-1968) | ErupeanChâu Âu và cuộc chiến tranh thế giới thứ ba 1953_1968 Bằng 1953 các lực lượng dân tộc, mà đã đẩy nhanh sự biến mất của các đế quốc châu Âu ở châu Á, đã lan sang các phần khác của thế giới kém phát triển. The revolution in Egypt was the prelude to the stirring of a more militant and more revolutionary form of nationalism throughout... Read More »

The Nobility in The French Revolution in (1789) | The Socialist Party of Great Britain

The Nobility in The French Revolution in (1789) | The Socialist Party of Great BritainA striking feature of French society before the Revolution was the absence of any real unity among the wealthy and privileged. The bourgeoisie envied and detested the nobility, which in its turn was seriously divided against itself. There were three main division of the nobility. The great Nobility, the Lesser Nobility and the nobility of... Read More »

The Army in The French revolution in 1789

The Army in The French revolution in 1789The Army A vital support of any despotic monarchy must be its armed forces, but the French army in 1789 was far from being the reliable instrument of the monarchy which it had been at the time of the great victories of Louis XIV. There were serious causes of discontents which encouraged the spread of... Read More »

The Peasant culture facts, information | Pedestrianization of France during the French Revolution ulture

The Peasant culture facts, information | Pedestrianization of France during the French Revolution ultureConditions of French society before The revolution. The peasantry. At the time of the revolution in the peasantry numbered about 23,000,000 in a total population of 25,000,000. In some district’s of France the peasantry were still serf in the strict sense of the world, beings bought and sold with the land when it changed hands.... Read More »

Next Page »
Tối ưu hóa WordPress Plugins & Giải pháp của W3 EDGE