Làm thế nào để kết nối Internet trên máy tính và máy tính xách tay cao lời khuyên tốt nhất


Làm thế nào để kết nối internet trong máy tính và máy tính xách tay.

Trước tiên, bạn có máy tính và bạn muốn hiển thị internet wifi và kết nối internet wifi.

có thể của nó sử dụng máy tính đầu tiên internet wifi một cổng USB đưa vào máy tính của bạn sau đó hiển thị internet máy tính của bạn WIFI.

Tôi hoàn toàn dạy cho bạn làm thế nào để kết nối internet trong máy tính và máy tính xách tay.

Bây giờ bạn muốn máy tính xách tay sử dụng Internet WIFI của bạn.

Máy tính xách tay đã putted USB vào hệ thống.

Đầu tiên biểu tượng nhấp chuột máy tính để bàn trong thời gian phụ.

You click to connect and put your WIFI password.

Nếu bạn muốn kết nối tự động mật khẩu wifi trở nên chọn những phần mềm và xem kết quả.

Nhấn vào đây để đơn WIFI sau đó đặt lại mật khẩu.

Hiện kết quả này xử lý máy tính xách tay vì bạn và kiểm tra mật khẩu của bạn là chính xác hay không.

Sau đó, máy tính và máy tính xách tay của bạn nhìn thấy mật khẩu của bạn là chính xác để hiển thị kết quả này.

Bây giờ đây là kết quả

Nhưng chương trình internet của bạn trong máy tính để bàn của bạn và không hiển thị trong google.

Xem kết quả này.

Nhưng bạn đừng lo lắng vấn đề của mình giải quyết các giải pháp.

Bạn nhấp vào Internet WIFI của bạn và đặt mật khẩu chính xác của bạn.

cho thấy Internet của bạn trong google và tất cả các trình duyệt web.

CONGRATULATION………..

You have successfully……

Thanks for Visiting……..

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

CommentLuv huy hiệu