Ev » teknoloji

madde ile Nükleer Radyasyon Etkileşimi

In the previous chapter we have discussed natural radioactivity in which a and B particles and y-rays are emitted from the disintegrating nucleus of an atom. In nuclear fission and fusion reactions neutrons and other particles together with

Read More »

Elektrik Ölçüm Cihazları ve Elektrik türleri

INTRODUCTION :- for the detection or measurement of electric current potential difference, and resistance certain instruments have been devised viz the galvanometer for the detection of small currents or measurements of small currents of the order of micro

Read More »

Petrol Mühendisliği ve,s tanımı ve tanıtımı

Petroleum and it,s tanımı ve tanıtımı… Latin petra =rock,oleum=oil means sock oil. It is usually found below the surface of earth.it is viscous liquid and mixture of alkane,alkene,cycloalkane,aromatic hydrocarbons and some inorganic compounds therefore it is called crude

Read More »

Homolog dizi ve homolog dizi özellikleri

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; aynı işlevsel gruba sahip olan organik bileşikler serisi, Benzer yapısal özelliği, ama CH2 tamsayı sayısına göre birbirinden farklılık(metilen grubu) denir “homolog dizi”. The number of

Read More »

Poly Manu | Merious Bölüm | birim Molekül |polimerizasyon

poli manu,merious parça veya bir ünite ya da molekül,Birçok moleküllerinin polimerizasyon bağlama. The process in which organic compounds containing double bonds or triple bonds undergo chemical reaction in such a way that large number of smaller molecules join together

Read More »

Bluetooth Mobile Connect için Laptop Çifti nasıl

Bağlayabilir Bluetooth mobil size laptop cihazı paylaşmak istiyorum. Bluetooth olduğu gibi bu WiFi gibi biraz onları kablosu da eklemek doğa almadan cihazların diğerlerine bağlanmak izin. First you have laptop

Read More »

bilgisayar ve dizüstü Yüksek en iyi ipuçları içinde internete bağlanmak için nasıl

bilgisayar ve laptop internete bağlanmak için nasıl. İlk bilgisayarı var ve wifi internet göstermek ve wifi internet bağlamak istiyorum. Its possible first computer use wifi internet one USB put in your computer then

Read More »
Optimizasyon WordPress Eklentiler & W3 EDGE tarafından Çözümleri