บ้าน » ประวัติศาสตร์

ชนชั้นนายทุนในการปฏิวัติฝรั่งเศสใน 1789

The Bourgeoisie Nearly all the leaders of the revolution were drawn from the numerically small class of thebourgeoisiewhich included merchants, traders, industries, lawyers, doctors and other professional groups. The merchants and industries lived mainly in the

Read More »

Egypt and the Western powers in Europe and the third world (1953-1968)

Egypt and the Western powers in Europe While Britain was forging alliances in the Middle East she had also to face the new situation in Egypt. Sooner after the fall of Farouk the old Egyptian political parties, including

Read More »

ยุโรปและสงครามโลกครั้งที่สาม (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 กองกำลังของชาตินิยม, ซึ่งได้เร่งรัดการหายตัวไปของจักรวรรดิยุโรปที่ดีในเอเชีย, ถูกแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกด้อยพัฒนา. The revolution in Egypt

Read More »

The Nobility in The French Revolution in (1789) | The Socialist Party of Great Britain

A striking feature of French society before the Revolution was the absence of any real unity among the wealthy and privileged. The bourgeoisie envied and detested the nobility, which in its turn was seriously divided against itself. There

Read More »

The Army in The French revolution in 1789

The Army A vital support of any despotic monarchy must be its armed forces, but the French army in 1789 was far from being the reliable instrument of the monarchy which it had been at the time of

Read More »

ข้อเท็จจริงวัฒนธรรมชาวนา, ข้อมูล | Pedestrianization ของฝรั่งเศสในช่วง ulture ปฏิวัติฝรั่งเศส

Conditions of French society before The revolution. The peasantry. At the time of the revolution in the peasantry numbered about 23,000,000 in a total population of 25,000,000. In some district’s of France the peasantry were still serf in

Read More »

ENGLAND ยวนใจและยุควิกตอเรีย (บทความ) วิกิพีเดียจะไม่บอกคุณ| นิวอิงแลนด์ยวนใจ

โรแมนติกเคลื่อนไหว, which originated in Germany but quickly spread, ถึงอเมริการอบปี 1820. ความคิดที่โรแมนติกแน่นิ่งมิติทางจิตวิญญาณและความงามของธรรมชาติ, และความสำคัญของจิตใจและจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล. The Romantics

Read More »
การเพิ่มประสิทธิภาพปลั๊กอิน WordPress & การแก้ปัญหาโดย W3 EDGE