pasuri

Si për të mbajtur Tona Partneritetet Town Building Clean

Si për të mbajtur qytetin tonë. Ne jemi muslimanë ne duhet të ndjekim mësimet e Islamit. Islami na jep ndjenjën e pastërtisë cleanliness.We për këtë arsye duhet të jetë i pastër në veprim dhe mendim. Profeti ynë i shenjtë (paqja qoftë mbi të) dashur pastërtia, ne duhet të ndihemi krenarë të ndjekur hapat e tij. In Advanced countries even today people dust their houses and its surroundings ...

Read More »

seri homologe dhe karakteristikat e serisë homologe

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Seri e komponimeve organike të cilat kanë të njëjtin grup funksional, tipar të ngjashme strukturore por ndryshojnë nga njëri-tjetri nga numri integer nga CH2(grup metilen) quhet "seri homologe". Numri i serisë homologe ndryshon me masë molekulare 14. Karakteristikat e serisë homologe: 1. Të gjithë numrat e serisë homologe të ketë struktura të ngjashme. 2. Physical ...

Read More »