January 2017

Petroleum dhe,s përkufizim dhe futja… petra Latin = shkëmb,oleum = naftës do të thotë vaj çorap. Ajo është gjetur zakonisht nën sipërfaqen e earth.it është likuid trashë dhe përzierje e alkane,alkalen,cycloalkane,aromatic hydrocarbons and […]

farmakologji! Pharmakon = droga, Gnosy=knowledge The subject deals with biological,biokimike,karakteristika terapeutike dhe ekonomike të drogës natyrore dhe përbërësit e tyre kimike. OR Pharmacognosy is the study of organized and unorganized druds.it, all about […]