පලතුරු සඳහා ශ්රේෂ්ඨතම ඉඟි සහ බැලුම ගුවනට | බලවත් නිරෝගී ජීවිත

ආයුබෝවන් කොහොම ද! පලතුරු ඔබේ ශරීරය සඳහා වඩාත් වැදගත් වන්නේ. ඔබ සෞඛ්ය අවශ්ය නම් එසේ ඔබ ද පළතුරු අවශ්ය යුතු, because of fruits have many benefits like at fruits are reduced […]

ෆෝලික් අම්ලය හොඳ මූලාශ්රය | ෆෝලික් අම්ලය | ෆෝලික් ඇසිඩ් ඌනතාවයෙන්

Folic Acid Also called folate or folacin, ෆෝලික් අම්ලය B-සංකීර්ණ විටමින් එකක්. ෆෝලික් අම්ලය ශරීරයට හා නංවා විසින් නිපදවන ආ නොහැකි, එබැවින්, come from food […]

SOLUBLE FIBRE The inclusion of soluble fibre in the diet slows the breakdown of complex carbohydrates, පිෂ්ඨය වැනි, සරල සීනි, එවැනි ග්ලූකෝස් ලෙස, thereby slowing the absorption of sugar […]

තම ආහාර වේලේ වෙනස් ආහාර වර්ග විවිධ ක්රම දිරවන අතර එකට අනුභව කළ නොකළ යුතු බව විශ්වාස මත පදනම් වී ඇත, weight loss result from a correct combining of […]

හඳුන්වා දීම ඝන |පියවර වන විට ඝන පියවර| ක ළදරු ඝන ආහාර | Felbinac

Age Time Food 4 Months At second breast or bottle-feed Breast Milk/formula. Puréed පළතුරු ෙහෝ එළවළු හෝ සහල් ධාන්ය එකක් හෝ දෙකක් තේ හැඳි ඉදිරිපත් 4 මාස 1/2 At Second […]

ප්රායෝගික කුඞා ළමුන්ගේ කිරි තාක්ෂණය | ප්රායෝගික උපදෙස් | අභ න්තර ආහාර සැපයුම් | ඉඟි සහ ප්රජාතන්ත්රවාදය නොරැකි ජවිපෙ

PRACTICAL BABY TECHNIQUE The nipple is drawn to the back of the mouth the jaws press on the areola to pump milk well supported, and the arm tucked around your […]

මාරක මේද පරිහානිය | මාරක අක්මා & කෘතිම ආහාර සැපයුම් සමග මාරාන්තික ඔබෙන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය

කාබනික අම්ල, කාබන් අඩංගු, ඔක්සිජන්, සුළං හයිඩ්රජන්, මේද හා තෙල් සංඝටක වන බව. වඩා වැඩි වේ 40 ස්වභාවය සොයා මේද අම්ල, they distinguished from are another by […]

20 යහපත් සෞඛ්ය මේදය ෂෙඩ් ගැනීමට උපදෙස් | මේද & ෙතල් & වර්ග | මේදය & සෞඛ්ය

කොහොමද අපේ ශරීරය තුළ මේදය අඩු කිරීමට. A substance that is composed of one or more fatty acids. Fat is the main form in which energy is stored by the […]