Technology

कसरी एक ब्लुटुथ मोबाइल जडान गर्न तपाईंको ल्याप्टप जोड्न

तपाईं एक ब्लुटुथ मोबाइल तपाईं ल्यापटप उपकरण साझेदारी जडान चाहनुहुन्छ. Such as Bluetooth is bit like WiFi in that allow you connect devices others without getting nature attach […]

कसरी कम्प्युटर र ल्यापटप उच्च सर्वश्रेष्ठ सुझाव इन्टरनेट जडान गर्न

कसरी कम्प्युटर र ल्यापटप मा इन्टरनेट जडान गर्न. पहिले तपाईं कम्प्युटर छ र तपाईं वाइफाइ इन्टरनेट देखाउने र वाइफाइ इन्टरनेट जडान गर्न चाहनुहुन्छ. Its possible first computer use wifi […]