Historical

इङ्गल्याण्ड Romanticism र द विक्टोरियन युग (लेख) Wiki Won't tell you| नयाँ इङ्गल्याण्ड Romanticism

प्रेमपूर्ण आन्दोलन, which originated in Germany but quickly spread, वर्ष वरिपरि अमेरिका पुगेको 1820. रोमान्टिक प्रकृतिका आध्यात्मिक र सौंदर्य आयाम वरिपरि केन्द्रित विचार, and the importance […]

शीर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय अमेरिकी भन्दा पुराना सर्वश्रेष्ठ लेखक | कविता | सर्वश्रेष्ठ श्रवण

थमस Stearns Eliot, हार्वर्ड कलेज मा आफ्नो पुस्ता को कुनै पनि प्रमुख अमेरिकी लेखक को सबै भन्दा राम्रो शिक्षा प्राप्त, यो Sorbonne र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, He Studied Sanskrit and Oriental philosophy which […]

MODERNISM र प्रयोग

MODERNISM :- In the postwar big boom business flourished and the successful prospered beyond their wildest dreams for the first time many Americans enrolled in highest education-in the 1920 college […]