February 2017

मा Yoast एसईओ चरण चरण द्वारा राख्नुहोस् बिंग वेबमास्टर उपकरण कसरी प्राप्त गर्न.

नमस्कार!….. मलाई आशा छ तपाईं ठीक हो. बिंग वेबमास्टर उपकरण (पहिल्यै बिंग वेबमास्टर केन्द्र) is a free service as part of Microsoft’s Bing search engine allow your website show in […]

चरण गरेर मा Yoast एसईओ चरण राख्नुहोस् गुगल वेबमास्टर उपकरण कसरी प्राप्त गर्न

नमस्ते! मलाई आशा छ तपाईं ठीक हो. What Is Webmaster Tool Google Search Console (previously Google Webmaster Tools) is a no-charge web service by Google for webmasters.Webmaster tool allow your […]

दुई Fallopian ट्यूब प्रत्येक पक्ष मा एक गर्भाशय माथिल्लो भागमा संलग्न. आफ्नो सोली आकारको समाप्त गर्न गुमाउन झूठ, but not touching the ovaries to receive released […]