പ്രമുഖസ്ഥാനം 10 ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഓഫ് മറ്റുവഴികൾ (വിധം) (ANDROID)

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വിധം വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ സഹായത്തോടെ വേഗതയേറിയ ഡൗൺലോഡ് വേഗത്തിൽ വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. IDM Downloader IDM Features Support for HTTP basic authentication for web pages Simple and clean user interface Address bar auto suggestion from history Supports Java Scripts Support HTML 5 web pages and videos Integrated Google Search IDM Downloader IDM Video Download Manager Now you can download the videos with the fastest downloading Read more [...]

കിനെമസ്തെര് - ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊ വീഡിയോ എഡിറ്റർ പുതിയ പതിപ്പ് ൪.൨.൦.൯൮൧൦.ഗ്പ്

Download KineMaster – Pro Video Editor Latest Version 4.2.0.9810.GP for Android In Video Players & Editors by Developer NexStreaming Corp. (4.377536296844482/5 average rating on Google Play by 551894 users) Last Updated: ആഗസ്റ്റ് 29, 2017 You are downloading KineMaster – Pro Video Editor 4.2.0.9810.GP APK file for Android smartphones/tablets which requires Android 4.1, 4.1.1. KineMaster – Pro Video Editor is one of the best free Video Players & Editors, you Read more [...]

20+ മികച്ച Shopify അപ്ലിക്കേഷനുകൾ താമസിയാതെ അവലോകനം

Being an eCommerce platform, Shopify also features many business management tools. The best Shopify apps empower your digital solutions with the next level of functionality. Top Shopify apps The functionality of any web store can easily be extended with the help of 1 or even more Shopify apps. But it is well known, that Shopify is a global e-Commerce platform with more than 1000 apps in it. Each of the apps has its own functionality and aim, but all of them are directed at improvement of the customer’s Read more [...]

ഡൗൺലോഡ് എച്ച്ടിസി യുഎസ്ബി ഡ്രൈവർ 32-ബിറ്റ് / 64-ബിറ്റ് വിൻഡോകൾക്കായി 7,8,8.1, ഒപ്പം 10

വ്യത്യസ്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കിടപിടിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അതുല്യമായ യുഎസ്ബി ഡ്രൈവറുകൾ. ഈ യുഎസ്ബി ഡ്രൈവറുകൾ ഇല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു കണക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പിസി മൊബൈൽ ഉപകരണം വേണ്ടി യുഎസ്ബി ഡ്രൈവറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ നന്നു അതിനാലാണ് നിങ്ങളുടെ P.C നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രത്യേക ലേഖനത്തിൽ, I will show you a very easy and straightforward way to share HTC USB driver for windows users regardless if thry are on 32-bit, 64-bit windows. DOWNLOAD AND INSTALL HTC USB DRIVER 32-BIT /64-BIT Read more [...]

അവാസ്തേ ആന്റിവൈറസ് ആദ്യം 17.7.2314 പിസി വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ്

അവാസ്തേ ആന്റിവൈറസ് ആദ്യം 17.7.2314 Avast Premier Antivirus is a full PC protection suite. The application has numerous features and multi-function security tools to protect your PC. It has a modern, friendly and intuitive user interface, is very easy to use and it is very powerful. Avast are constantly updating their database of virus definitions, meaning your computer will be protected against the latest spyware, viruses and potentially hazardous websites. The application has a large and active Read more [...]

മികച്ച NOKIA പിസി സ്യൂട്ട് ഡൌണ്ലോഡ് വിൻഡോകൾക്കായി (32/64 ബിറ്റ്)

യുഎസ്ബി ഡ്രൈവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കണക്കിലെടുത്ത്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയ പിസി സ്യൂട്ട് യുഎസ്ബി ഡ്രൈവർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നോക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ Windows ഒഎസ് ഓട്ടം പിസി പി.സി. സ്യൂട്ട് ഈ പുതിയ സൗജന്യ പതിപ്പിനായി സ്വയം വളരെ ഭാഗ്യവാനായ പരിഗണിക്കണം. ഈ നോക്കിയ പിസി സ്യൂട്ട് പിസി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നോക്കിയ ഫോൺ കണക്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നോക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഡൽ കണ്ടെത്തി അനുയോജ്യമായ യുഎസ്ബി ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു. After which you’ll enjoy syncing your mobile data in PC and transfer Read more [...]