കാര്യം ആണവ റേഡിയേഷനും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ

In the previous chapter we have discussed natural radioactivity in which a and B particles and y-rays are emitted from the disintegrating nucleus of an atom. In nuclear fission and fusion reactions neutrons and other particles together with certain radiations are emitted from the nucleus. Moreover interaction of high energy particles *natural or artificial* with matter produce certain nuclear or atomic reactions with the emission of particles like protons,Deuteronomy,neutrons and ionizing radiations Read more [...]

ഇലക്ട്രിക്കൽ അളന്നു ഉപകരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ തരം

INTRODUCTION :- for the detection or measurement of electric current potential difference, and resistance certain instruments have been devised viz the galvanometer for the detection of small currents or measurements of small currents of the order of micro amperes or millionaires the voltmeter of potentiate for the measurements of potential difference (or voltage) between two points of a cur-cit or the emf of a source the ammeter for the measurements of large currents the Wheatstone bridge the meter Read more [...]

പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതു,ങ്ങള് നിർവചനം ആമുഖം

Petroleum and it,s definition and introduction... Latin petra =rock,oleum=oil means sock oil. It is usually found below the surface of earth.it is viscous liquid and mixture of alkane,alkene,cycloalkane,aromatic hydrocarbons and some inorganic compounds therefore it is called crude oil. Crude oil is drilled out from the soil and carried to oil refineries by means of oil tanker and pipelines. It is fraction ally distilled. Gasoline or petrol is a mixture of hexane(C6H14).since the demand of Read more [...]

Homologous series and characteristics of homologous series

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is called "Homologous series". The number of homologous series differs by molecular mass 14. Characteristics of Homologous series: 1. All numbers of homologous series have similar structures. 2. Physical properties of homologous series change progressively more than Read more [...]

പോളി മനു | Merious ഭാഗം | യൂണിറ്റ് തന്മാത്ര |Polymerization

പോളി മനു,merious ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര,പല തന്മാത്രകളുടെ polymerization ലിങ്കിംഗ്. ഇതിൽ ഇരട്ട ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾ അടങ്ങിയ ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ വലിയ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ ഒരുമിച്ചു ചേർക്കാൻ monomers വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ വൻകിട തന്മാത്രകളും പോളിമറുകളുടെയും ഈ മുഴുവനും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വളരെ വലിയ തന്മാത്രകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചേരാൻ വിധത്തിൽ കെമിക്കൽ രാസപ്രവർത്തനം വിധേയമാക്കും പ്രക്രിയ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്നത് "polymerization". polymerization വിവിധതരം: polymerization രണ്ട് തരം ഉണ്ട്. 1.addition Read more [...]

എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊബൈൽ കണക്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ജോടിയാക്കാൻ

നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊബൈൽ കണക്റ്റിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപകരണം പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആ പ്രകൃതിക്ക് ഇല്ലാതെ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണക്ട് അനുവദിക്കുക ലെ വൈഫൈ പോലുള്ള ബിറ്റ് ആണ് ഒരു കേബിൾ അറ്റാച്ച്ചെയ്യാം. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും. ഈ ലാന്ഡ് കാണുക. നിങ്ങളുടെ PC ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപാധി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആദ്യം അത് ജോടിയാക്കിയതിന് കൈമോശം സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് Bluetooth ഉപകരണം തിരച്ചില്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പതിയിരിക്കുന്നു കാണിക്കുന്ന. Now this tab show in your laptop Read more [...]

എത്ര ഉയർന്ന മികച്ച നുറുങ്ങുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട്

എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് കാണിച്ച് വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇട്ടു അതിന്റെ സാധ്യത ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് ഒറ്റ യുഎസ്ബി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് കാണിക്കാൻ. ഞാൻ പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും ലെ കണക്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈഫൈ ഇന്റര്നെറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ലാപ്ടോപ് ഇതിനകം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് യുഎസ്ബി putted ചെയ്തു. സമയം വശത്ത് ആദ്യ ക്ലിക്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ. You click to connect and put Read more [...]