ഫെബ്രുവരി 2017

എങ്ങനെ പടിപടിയായി Yoast എസ്.ഇ.ഒ. ഘട്ടത്തിൽ ബിങ് വെബ്മാസ്റ്റർ ഉപകരണം നേടുക ലേക്ക്.

ഹലോ!….. നിനക്ക് സുഖം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിങ് വെബ്മാസ്റ്റർ ഉപകരണങ്ങൾ (മുമ്പ് ബിങ് വെബ്മാസ്റ്റർ കേന്ദ്രം) is a free service as part of Microsoft’s Bing search engine allow your website show in […]

എങ്ങനെ Yoast എസ്.ഇ.ഒ. ഘട്ടത്തിൽ Google വെബ്മാസ്റ്റർ ഉപകരണം നേടുക ലേക്ക് പടി

ഹലോ സംഭവം! നിനക്ക് സുഖം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. What Is Webmaster Tool Google Search Console (previously Google Webmaster Tools) is a no-charge web service by Google for webmasters.Webmaster tool allow your […]

അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ | Farmer's lung | Fascia | ആകര്ഷണം | ഫാസിസ്റ്റ്

DEFAMATION An He ,പെപ്റ്റിക് അൾസർ രോഗശാന്തിക്കു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അന്നനാളം എന്ന വീക്കം കുറയ്ക്കുന്നു receptor എനെമി മരുന്ന് (esophagi കാണാൻ). defamation acts by suppressing production […]

രണ്ടു ഫാലോപ്പിയന് ഓരോ ഭാഗത്തും ഗർഭപാത്രം ഒന്നു മുകളിലെ ഭാഗം അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു. അവരുടെ നാലുവിക്കറ്റ് ആകൃതിയിലുള്ള അറ്റത്ത് തോല്വി കിടക്കും, but not touching the ovaries to receive released […]