SOLUBLE FIBRE The inclusion of soluble fibre in the diet slows the breakdown of complex carbohydrates, како што се скроб, во едноставни шеќери, како што се глукоза, thereby slowing the absorption of sugar […]

Нивната исхрана се базира на верувањето дека различни видови на храна се вари во различни начини и не треба да се јаде заедно, weight loss result from a correct combining of […]

Фатална масна дегенерација | фатална на црниот дроб & Фатална повратни информации со вештачко хранење

органски киселини, кои содржат јаглерод, кислород, ветер водород, кои се составни делови на масти и масла. Постојат повеќе од 40 пронајдени масни киселини во природата, they distinguished from are another by […]