February 2017

Двете јајцеводите се прикачат на горниот дел на матката една од секоја страна. нивните инка во облик на краевите лаже изгуби, but not touching the ovaries to receive released […]