ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಚಾಲೆಂಜ್ APK ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ (ಸುಸೈಡ್ ಗೇಮ್)

ಸ್ನೇಹಿತರೆ! ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? We all love to play games to have enormous fun in our lives, to sharpen our mind and to have fun. We love to accept challenges in our lives. While talking about challenges we come accross the type of game which names as The Blue Whale Challenge. Basically it's really very dangerous game which has taken lives of many youngsters in different countries. So if we talk about the facts behind this game, the following are the facts: Blue Whale is not a downloadable game, ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು [...]