First Aid Figure of Eight Bandages Step By Step

A roller bandages applied in a figure of eight can be used to support a strain or sprain of the elbow or knee, or to hold a dressing in a place at or near these joints. It is important to bandage adequately on either side of the elbow or knee as well as around the joint itself in order to provide even pressure over the entire injured area. The method shown here for bandaging the elbow can also be used for an injured knee. Քայլ առ քայլ 1. Support the injured arm with one ad. keeping the elbow slightly Read more [...]

Fever In Adult | զգուշացում | Doctor First | Practical Technique

In a Fever your body temperature is raised persistently above the normal level of 37* (98.6*F). A fever is one way in which the body responds to infection, so it is most likely to result from a viral illness such as flu, or a throat, chest, or urinary infection. It can also be due to other diseases, to heatstroke, sunburn, or reactions to drugs. Af first you feel warm, if your temperature goes on rising, you feel chilled and shivery, ten as it drops you feel hot and flushed. You may become dehydrated Read more [...]

How to Get Fertilization | Delivery | Fertile Period | Fetal circulation

ՔՈ ՄԱՐՄԻՆԸ: FERTILIZATION Fertilization occurs when the head of a sperm penetrates a mature ovum. After penetration, the nuclei (which contain the genetic material) of the sperm and ovum fuse and the body and tail of the sperm drop off. The newly fertilized ovum cal led a zygote then forms an outer layer that is impenetrable to other sperm. The zygote undergoes repeated cell divisions as it passes down the Fallopian tube. By the time it reaches the uterus, it has grown into a solid Read more [...]

How to Get Journey Of The Sperm In Our Body| Monitoring

Oxygen and nutrients enter the fetal blood through the placenta, an organ embedded in the inner lining and wall of the uterus and connected to the fetus by the umbilical cord. The maternal and fetal circulations in the placenta, which allows the exchanges of nutrients and waste products. blood returning to the heart flows into the right atrium and from there the right ventricle. In the fetus, at this stage and has more tissues to supply with oxygen. Bypassing pulmonary artery into the aorta, through Read more [...]

The Bourgeoisie in the French revolution in 1789

The Bourgeoisie Nearly all the leaders of the revolution were drawn from the numerically small class of the "bourgeoisie" which included merchants, traders, industries, lawyers, doctors and other professional groups. The merchants and industries lived mainly in the towns, for the feudal conditions of the countryside and special heavy taxation of land had prevented them from purchasing country estates. In the reign of Louis XVI (1774-1792) they were reasonably prosperous. They enjoyed many exemption Read more [...]

Egypt and the Western powers in Europe and the third world (1953-1968)

Egypt and the Western powers in Europe While Britain was forging alliances in the Middle East she had also to face the new situation in Egypt. Sooner after the fall of Farouk the old Egyptian political parties, including the nationalist Wafd, which had opposed British influence for over sixty years, were dissolved. They were replaced by the army liberation rally, pro-revolutionary new nationalist movement controlled by the army officers who had staged the revolution and commanding widespread Read more [...]

Femur | Femur, Fracture | Fracture Of Neck Of Femur | Fracture of Shaft of Femur

[wordpress_file_upload]Femur The medical name for the thigh bone, which is the longest bone in the body. The lower end of the femur hinges with the tibia to form the knee joint. Te upper end is rounded into a ball that fits exactly into a socket in the pelvis to form the hip joint. The head of the femur is joined to the bone shaft by a narrow piece of bone called the neck of the femur, which is a common fracture site. St the lower end, the bone is enlarged to from two lumps that distribute the Read more [...]

Female | Feminization | Femoral Artery | Femoral Epiphysis, Slipped | Female

Female An individual with two X sex chromosomes. Females are also characterized by the presence of a vagina and vulva. Female Catheter A short catheter (ճկուն խողովակ) that can be inserted into a woman's bladder through the urethra for the purpose of withdrawing urine. Feminization The developments of female secondary sexual characteristics in the male (such as breast enlargement and fat deposits beneath the skin and loss of facial hair). The condition is due either to a hormonal disorder or Read more [...]

Եվրոպան եւ երրորդ համաշխարհային պատերազմը (1953-1968) | Erupean

Europe and the third world war 1953_1968 By 1953 ուժերի ազգայնականության, որն էր speeded անհետացման մեծ եվրոպական կայսրություններից Ասիայում, են տարածում այլ մասերում թերզարգացած աշխարհի. Հեղափոխությունը Եգիպտոսում նախերգանքը է հուզիչ մի ավելի ռազմատենչ ու ավելի հեղափոխական ձեւով ազգայնականության ողջ արաբական ազգերի. Աֆրիկայում եւս, այնպես էլ Հյուսիսային եւ Հարավային Սահարայի, nationalist leaders were emerging who were determined to establish the political independence Read more [...]

Feng Shui | Հիմնական սկզբունքները | Բժշկական եզրակացություն | Consulting Գործնական | Feng Shui

Feng Shui Practiced in China for over a thousand years, Feng shui է հին արեւելյան արվեստը կազմակերպելու ապրել եւ աշխատել տարածք բերել ֆիզիկական եւ հոգեւոր օգուտներ է. Բխում է նույն փիլիսոփայության որպես ասեղնաբուժությամբ եւ այլ ավանդական չինական բուժմանը, այն ձգտում է ներդաշնակեցնել հոսքը (կյանքը էներգետիկ) ընթացքում մի սենյակում կամ շենքի բարձրացնել առողջությունը, երջանկություն, եւ բարգավաճման նրանց, ովքեր ապրում են, կամ աշխատում են այնտեղ. Feng shui has had a major impact on the development of cities such as Hong Kong Read more [...]

Greatest Tips եւ հնարք է Fruits | Հզոր Առողջ Life

Ողջույն! Մրգեր են առավել կարեւոր է ձեր մարմնի. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է առողջության, այնպես որ դուք պետք է նաեւ անհրաժեշտ Մրգեր, այն պատճառով, որ պտուղները ունեն բազմաթիվ առավելություններ, ինչպես է մրգերի են կրճատվել է ռիսկը որոշ քրոնիկ հիվանդությունների ձեր մարմինը. Մրգային ունեն շատ վիտամիններ, ինչպիսիք; ի ծիրանի ունի VITAMIN A Վիտամին B1 Վիտամին B2 վիտամին B6 վիտամին C. Հիմա, Apple- ը VITAMIN A վիտամին B1 վիտամին B2 վիտամին Բ 6 վիտամին C եւ բանան ունի VITAMIN A Վիտամին B1 Վիտամին B2 վիտամին B6 վիտամին C. Now What is Vitamin? Any Read more [...]

Լավ աղբյուր folic թթու | Ֆոլաթթու | Folic Acid դեֆիցիտը

Folic Acid Also called folate or folacin, folic թթու մեկն է B համալիրը վիտամիններով. Folic թթու չի կարող բ արտադրվել մարմնի կողմից եւ Մուշի, ուստի, come from food or supplements. The daily requirements of folic acid for both healthy men and women is 200 մկգ (200 մգ). սակայն, անհրաժեշտությունը մեծացնում մինչեւ եւ հղիության, երբ կրծքով եւ մարդկանց նկատմամբ մոտ 50 տարեկան. Folic թթու խաղում կենսական դեր է կատարել ԴՆԹ * նյութ է, որ կազմում է մեր գեների) եւ RNA (a substance Read more [...]