ટેકનોલોજી

સામાજિક મીડિયા અને ઇન્સ્ટન્ટ સંદેશવાહક ની meanness

There was a time when social media and instant messaging services did not even exist. But today it has become almost unfeasible to imagine and live a life without these computer-mediated technologies. Facebook alone has more than 1 billion active users across the world and the figure is on a continuous rise. The perks of these social networking platforms are ...

વધુ વાંચો »

Impact of Social Networking Sites on Youth

social networking sites and its impact on youth pdf,The influence of social media on adolescents and teenagers is of great importance, not only because this particular group of children is developmentally vulnerable but also because they are among the heaviest users of social networking all around the world. According to a report 75% of teenagers in America currently have their ...

વધુ વાંચો »

કમ્પ્યુટર Facebook માંથી વિડિઓ ડાઉનલોડ કરવા માટે કેવી રીતે, , Android

INTRODUCTION Now today, I'm sharing to you, How to Download Video From Facebook To Computer, Let's start. In this era population to going social media, world using, and need more information about this, many websites are shared and sharing to continue by this. Social Media Facebook, YouTube, Instagram, and others, It's all parts of our life. The social media is world-wild platform, ...

વધુ વાંચો »

સમાનધર્મી શ્રેણી અને સમાનધર્મી શ્રેણી લક્ષણો

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is called "Homologous series". The number of homologous series differs by molecular mass 14. Characteristics of Homologous series: 1. All numbers of homologous series have similar structures. 2. Physical ...

વધુ વાંચો »

બ્લુટુથ મોબાઇલ કનેક્ટ કરવા માટે તમારા લેપટોપ જોડી કેવી રીતે

તમે કનેક્ટ બ્લુટુથ મોબાઇલ તમે લેપટોપ ઉપકરણ શેર કરવા માંગો છો. તમે પ્રકૃતિ મેળવવામાં વગર ઉપકરણો અન્ય જોડાવા માટે પરવાનગી આપે છે કે વાઇફાઇ જેવા બીટ જેમ કે બ્લૂટૂથ તેમને પણ એક કેબલ જોડી. પ્રથમ તમે લેપટોપ અને એ પણ મોબાઇલ છે. આ ચિત્ર જુઓ. To connect a Bluetooth device to your PC you need to pair it first and go ...

વધુ વાંચો »