ثروت

چگونه به حفظ ما مشارکت شهر پاک ساختمانی

چگونه به حفظ شهر ما. ما مسلمانان باید تعالیم اسلام را دنبال. اسلام به ما می دهد حس خلوص cleanliness.We بنابراین باید تمیز در عمل و اندیشه باشد. پیامبر (درود بر او) دوست پاکیزگی, ما باید به آن افتخار از زیر پای او. In Advanced countries even today people dust their houses and its surroundings ...

ادامه مطلب »

سری همولوگ و ویژگی های سری همولوگ

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is called "Homologous series". The number of homologous series differs by molecular mass 14. Characteristics of Homologous series: 1. All numbers of homologous series have similar structures. 2. Physical ...

ادامه مطلب »