Σπίτι » Τεχνολογία

Αλληλεπίδραση των πυρηνικών ακτινοβολιών με την ύλη

In the previous chapter we have discussed natural radioactivity in which a and B particles and y-rays are emitted from the disintegrating nucleus of an atom. In nuclear fission and fusion reactions neutrons and other particles together with

Read More »

Ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικές τους τύπους του

INTRODUCTION :- for the detection or measurement of electric current potential difference, and resistance certain instruments have been devised viz the galvanometer for the detection of small currents or measurements of small currents of the order of micro

Read More »

Μηχανική Πετρελαίου και,ορισμό s και εισαγωγή

Petroleum and it,ορισμό s και εισαγωγή… Latin petra =rock,oleum=oil means sock oil. It is usually found below the surface of earth.it is viscous liquid and mixture of alkane,alkene,cycloalkane,aromatic hydrocarbons and some inorganic compounds therefore it is called crude

Read More »

Homologous series and characteristics of homologous series

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Series of organic compounds which have same functional group, similar structural feature but differ from each other by integer number of CH2(methylene group) is calledHomologous series”. The number of

Read More »

πολυ Manu | Merious Μέρος | μονάδα Molecule |πολυμερισμός

πολυ Manu,merious μέρος ή μονάδα ή μόριο,σύνδεση πολυμερισμού πολλών μορίων. The process in which organic compounds containing double bonds or triple bonds undergo chemical reaction in such a way that large number of smaller molecules join together

Read More »

Πώς να Ζεύγος Laptop σας σε ένα Bluetooth Mobile Connect

Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση φορητού υπολογιστή συσκευή με ένα κινητό Bluetooth συνδεθείτε. Όπως το Bluetooth είναι λίγο σαν WiFi σε ότι σας επιτρέπουν να συνδέσετε τις συσκευές τους άλλους χωρίς να πάρει φύση επισυνάψετε επίσης ένα καλώδιο. First you have laptop

Read More »

Πώς να συνδέσετε στο Internet στον υπολογιστή και laptop Υψηλή καλύτερες συμβουλές

Πώς να συνδέσετε στο Internet στον υπολογιστή και laptop. Πρώτα θα πρέπει υπολογιστή και θέλετε δείξει το internet Wi-Fi και σύνδεση στο internet Wi-Fi. Its possible first computer use wifi internet one USB put in your computer then

Read More »
Βελτιστοποίηση WordPress Plugins & Λύσεις από το W3 EDGE