Feng Shui | Egwyddorion allweddol | Barn meddygol | Ymgynghori ymarferydd | Feng Shui


Feng Shui

Ymarfer yn Tsieina am dros fil o flynyddoedd, Feng shui yw'r grefft Oriental hynafol o drefnu fyw a gweithio lle i ddod â manteision corfforol ac ysbrydol. Yn deillio o'r un athroniaeth â aciwbigo a therapïau Tsieineaidd traddodiadol eraill, mae'n ceisio cysoni'r llif (egni bywyd) mewn ystafell neu adeilad er mwyn gwella iechyd, hapusrwydd, a ffyniant y rhai sy'n byw neu'n gweithio yno. Feng shui wedi cael effaith fawr ar ddatblygiad dinasoedd fel Hong Kong yng Ngogledd America ac Awstralasia y DU

cyfieithu llythrennol fel “gwynt” ac “dŵr” ofalu Shui (ynganu” Fung Shui”) wedi ei wreiddiau yn y gred hynafol Tseiniaidd bod grymoedd amgylcheddol llywio tynged dynol. Yn ôl y chwedl, pren mesur Tseiniaidd, FU Hsi, Gwelodd crwban sy'n dod i'r amlwg o Afon Lo a sylweddoli bod y marcio ar ei gragen symbol egwyddorion cyffredinol. Defnyddiodd y patrwm hwn i ddyfeisio wyth gyfluniadau o heddluoedd egnïol, a elwir yn drigramau, a ddaeth yn sail i waith hynod ddylanwadol o dewiniaeth, yr wyf ching (Llyfr y newidiadau). Ystyriwyd oracl gan Ofalu meistri Shui mewn llysoedd imperial, fe'i defnyddiwyd yn ddiweddarach trwy gydol Tsieina fel canllaw i wneud penderfyniadau. Feng shui wedi goroesi'r canrifoedd ac yn cael ei gymryd mor ddifrifol yn y Dwyrain Pell bod cwmnïau gorllewinol seiliedig yno mae rhwymedigaeth yn aml i gydnabod ei fod wrth ddylunio swyddfeydd newydd. Mae'n y ffordd hon, knowledge of the art is now spreading to the west.

Egwyddorion allweddol

Yn seiliedig ar yr un egwyddorion â'r rhai o feddyginiaeth draddodiadol Tseiniaidd, Weithiau Feng Shui yn cael ei gyfeirio ato fel “aciwbigo gofod” Yn yr un ffordd ag y mae anghydbwysedd rhwng yin a yang yn y corff Credir i darfu ar iechyd, Dywedir i gael effaith negyddol ar bob agwedd o fywyd, o berthynas i faterion ariannol.

tirluniau, adeilad, ystafelloedd hyd yn oed y topiau o dablau yn dweud i gael eu llif eu hunain o Qi neu fywyd ynni, ac Ofalu Shui annog blocio neu disbyddu Qi fap wythonglog, Mae gan y hysbys ba-gwm, may be superimposed onto the ground plan of a building or room. If one section of the bar gun is missing, neu y disgwylir problemau trefnu wael yn yr ardal cyfatebol y preswylwyr, bywydau. Mae cysyniadau Tseiniaidd y drigramau a'r (pum elfen) ddaear, tân, dŵr, pren, a metel hefyd yn ffactorau allweddol o ran gwyro Shui, yn dibynnu ar yr ysgol o Ofalu Shui y mae'r ymarferydd yn perthyn iddo, Gall pob elfen fod yn gysylltiedig â phwynt cwmpawd, lliw, tymor, a rhif. Mae'r berthynas rhwng yr elfennau yn cael ei ddefnyddio i asesu Feng Shui yn y cartref neu'r gweithle ac i greu gwladwriaeth o harmoni. Mae'r preswylwyr, dyddiadau geni yn aml yn cymryd i ystyriaeth gan fod y rhain hefyd gellir eu categoreiddio yn ôl y pum elfen. Some practitioners also use a map of five symbolic animals to analyze a space.

Yn y Gorllewin, “clirio gofod” Gall technegau yn cael ei ddefnyddio yn ychwanegol at, neu yn lle Ofalu Shui. defodau seremonïol yn cael eu tynnu o Brodorol America, Zwlw, Maori, a diwylliannau Bali, sy'n cynnwys canu clychau, arogldarth, llosgi, incantations are crystals, yn cael eu defnyddio i lanhau, ac adeilad concrit.

Tystiolaeth ac ymchwil

Nid oes unrhyw astudiaethau wedi cael eu cynnal yn y Gorllewin ar Feng Shui, ac ymchwil i therapïau cysylltiedig, megis aciwbigo, wedi methu i brofi bodolaeth Qi.

Barn meddygol

Ofalu Shui yn gorwedd tu allan i ffiniau arbenigedd meddygol Western ac yn ymddangos yn bell oddi wrth y dull confensiynol i salwch a thriniaeth. Fodd bynnag, doctors acknowledge that social and psychological effects of health and disorder may merit some consideration.

Ymgynghori ymarferydd

A Fend Shui consultation usually involves a visit to your home or workplace by a practitioner. Mae hyd yr ymweliad yn dibynnu ar faint yr adeilad, ond yn gyffredinol 1-2 oriau. Yn ystod y sesiwn, Bydd yr ymarferydd yn gofyn i chi am unrhyw feysydd yn eich bywyd neu fusnes yr ydych yn teimlo mewn angen sylw, a gall hefyd ofyn am ddyddiadau geni yr holl te aelod o'ch houshold neu aelodau allweddol o staff yn eich gweithle.

Hope you like this article, if you did make sure you give it a thumbs up and a good comment down below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *