благосъстояние

Как да запазим Град Clean Изграждане на партньорства

Как да запазим нашия град. Ние сме мюсюлмани трябва да следваме учението на исляма. Ислямът ни дава усещането за чистота cleanliness.We следователно трябва да бъдат чисти в действие и мисъл. Нашата светия пророк (мир на праха му) обичал чистота, ние трябва да се чувства горд от следващата стъпките му. In Advanced countries even today people dust their houses and its surroundings ...

Read More »

Хомоложния ред и характеристики на хомоложни серия

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Серия от органични съединения, които имат една и съща функционална група,, подобна структурна характеристика, но се различават един от друг от цяло число СН2(метилен група) е наречен "хомоложния ред". Броят на хомоложния ред се различава с молекулна маса 14. Характеристики на хомоложния ред: 1. Всички номера на хомоложна серия имат подобни структури. 2. Physical ...

Read More »