У дома » благосъстояние

Как да запазим Град Clean Изграждане на партньорства

Как да запазим нашия град. Ние сме мюсюлмани трябва да следваме учението на исляма. Ислямът ни дава усещането за чистота cleanliness.We следователно трябва да бъдат чисти в действие и мисъл. Нашата светия пророк (мир на праха му)…

Read More »

Хомоложния ред и характеристики на хомоложни серия

Homologous series and characteristics of homologous series Definition; Серия от органични съединения, които имат една и съща функционална група,, подобна структурна характеристика, но се различават един от друг от цяло число СН2(метилен група) е наречен “хомоложния ред”. The number of

Read More »
Оптимизация WordPress Plugins & Решения от W3 EDGE