February 2017

Двете фалопиевите тръби прикрепят към горната част на матката един от всяка страна. им с формата на фуния краища лежат загубят до, but not touching the ovaries to receive released […]